Bliv medlem

Hvordan bliver jeg medlem af Bouet MC.


Betingelser for et medlemskab:


•Du har interesse for motorcykler.


•Du er indforstået med at overholde klubbens vedtægter  m.m.


Hvad koster det ?


Det koster kr. 50,00 i indmeldelsesgebyr.

Kontingentet er kr. 350,00 om året. Er flere personer medlem af samme husstand, så betaler kun 1 person fuld kontingent, de andre betaler kr. 175,00 om året.

Støttemedlemskontingent er kr. 50,00 om året.


Konto til indbetaling af kontingent er : 7836  0001194372


Hvad får jeg for pengene?

• Pengene går til bl.a. husleje og klubbens øvrige drift.

• Desuden afholdes der klubaftener og fælles køreture og ikke mindst skruedage, hvor vi lærer                               hinanden at vedligeholde vores motorcykler.   

•På skruedagene vil der være ”temaer” f.eks. kædestramning, bremser, serviceeftersyn, etc. eller andet hvad medlemmerne ytrer interesse for.

•Du kan altså spare en del dyre værkstedsomkostninger når du er medlem af Bouet MC.

Copyright @bouetmc.dk All Rights Reserved